Picture of two persons holding hands
Pothranjenost mnogih onkoloških 
bolesnika nije ograničena samo na
makronutrijente, već je i unos raznih
vitamina i minerala često
neadekvatan

VAŽNOST VITAMINA I MINERALA
KOD ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Tijekom bolesti, mnogi onkološki bolesnici razviju tumorsku pothranjenost uzrokovanu nedovoljnim unosom makro i mikronutrijenata. Pothranjenost mnogih onkoloških bolesnika nije ograničena samo na makronutrijente, već je i unos raznih vitamina i minerala često neadekvatan¹.

U svim oblicima pothranjenosti postoji rizik od nedostatka mikronutrijenata, osobito, ali ne isključivo, vitamina topivih u vodi². Neadekvatan nutritivni status te posljedična tumorska kaheksija i anoreksija su klinički značajne ne samo zbog smanjenog odgovora na antineoplastične postupke, poput zračenja i kemoterapije, već i pogoršavaju njihove nuspojave i negativno utječu na kvalitetu života i ishod liječenja¹.

Prema smjernicama Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) o enteralnoj prehrani, može se pretpostaviti da svi onkološki bolesnici koji konzumiraju manje od 60% njihove dnevne potrebe za energijom, dulje od 7–10 dana, imaju nedovoljan unos mikronutrijenata3. Gubitak apetita i averzija prema određenoj hrani kao rezultat anoreksije također doprinose njihovom manjku³. To se posebno odnosi na one koji prolaze kemoterapiju i zračenje, budući da naglo gube mikronutrijente zbog povraćanja i proljeva¹.

Oštećenja sluznice izazvana kemoterapijom i zračenjem (npr. radijacijski kolitis i proljev) štetno utječu na apsorpciju hranjivih tvari (npr. folna kiselina, vitamin B12) i mogu uzrokovati velike gubitke mikronutrijenata³.

Štetni učinci kemoterapije ili zračenja (npr. povraćanje, proljev, promjene okusa) i upalni procesi mogu povećati potrebe za mikronutrijentima4.

Nedovoljan unos vitamina i minerala
ima negativan utjecaj na imunološku
obranu onkoloških bolesnika

Takav manjak mikronutrijenata uzrokovan tumorskom bolešću od velikog je značaja: Prvo, on kompromitira zacjeljivanje rana, tako da postoji veći rizik od komplikacija nakon kirurških intervencija. Drugo, smanjeni unos mikronutrijenata, posebno nekih B vitamina, povezan je s većim rizikom od depresivnih simptoma. Treće, čak i umjereni nedostatak mikronutrijenata će ugroziti imunološku funkciju organizma, kao što su imunološke stanice, koje će zbog visoke stope proliferacije, imati povećanu potrebu za hranjivim tvarima. Stoga nedovoljan unos vitamina i minerala ima negativan utjecaj na imunološku obranu onkoloških bolesnika¹.

Američki institut za istraživanje raka (AICR) preporučuje da onkološki bolesnici koji sudjeluju u liječenju kemoterapijom- i / ili zračenjem ne bi trebali uzimati vitaminsko - mineralne dodatke koji sadrže antioksidanse u dnevnoj dozi višoj od najviše dopuštene razine unosa vitamina i minerala (UL)³. UL (Tolerable Upper Intake Level) je najviši dnevni unos hranjive tvari za koji je vjerojatno da ne predstavlja rizik od toksičnosti za gotovo sve pojedince.

Na uspjeh procesa liječenja i ozdravljenja kod onkoloških bolesnika uvelike utječe njihov nutiritvni status. Na pothranjenost ne utječu samomakronutrijenti koji opskrbljuju energijom (ugljikohidrati, proteini,i masti), već i biokatalizirajući i imunomodulirajući mikronutrijenti³. Važnost mikronutrijenata u sklopu suportivne nutritivne terapije je potvrđena rezultatima ispitivanja koji pokazuju da se unosom vitaminsko - mineralnih dodataka može poboljšati kako kvaliteta života tako i ishod liječenja onkoloških bolesnika¹.

Reference:
1.Strö̈hle, Alexander, Kurt Zä̈nker, and Andreas Hahn. Nutrition in oncology: the case of micronutrients (Review). Oncology Reports 2010; 24(4): 815-828.
2.Arends J, et al.,ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients, Clinical Nutrition (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2016.07.015
3.Gröber U, Holzhauer P, Kisters K, Holick MF, Adamietz IA. Micronutrients in oncological intervention. Nutrients. 2016;8(3):163.
4.Gröber U. Antioxidants and Other Micronutrients in Complementary Oncology. Breast Care (Basel) 2009; 4(1): 13-20.

Edukacijski članak za zdravstvene djelatnike

Napomena: Važno je konzultirati se s liječnikom prije uzimanja dodataka prehrani